O školi Ispis

OŠ Voštarnica - Zadar

Osnovna škola Voštarnica – Zadar je jedina posebna odgojno-obrazovna ustanova u Zadarskoj županiji u kojoj se provodi osnovno školovanje učenika s većim teškoćama u razvoju. Odgojno-obrazovni rad temelji se na posebnim nastavnim planovima i programima primjerenim individualnim potrebama i mogućnostima učenika.

U školi se provode  tri nastavna programa:

  • program za učenike s lakom mentalnom retardacijom s utjecajnim teškoćama u razvoju
  • program za učenike s umjerenom i težom mentalnom retardacijom
  • program za učenike s autističnim poremećajem s utjecajnim teškoćama u razvoju

Kod svih programa teži se stjecanju trajnih i primjenjivih znanja i kompetencija potrebnih za život, a odgojna komponenta utkana je u sve programe.

U školi su zaposleni sljedeći djelatnici:

  • učitelji edukatori - rehabilitatori
  • učitelji predmetne nastave
  • stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped i knjižničar)
  • kineziterapeut
  • administrativno – tehničko osoblje
  • ravnateljica škole

Timskim radom svih djelatnika postižu se najbolji rezultati.

Osnovna škola Voštarnica - Zadar ima tri područna odjela pri PO Smilčić.

U školskoj godini 2021./2022. školu pohađa 119 učenika. Učenici su raspoređeni u 27 odgojno-obrazovnih skupina (1 skupina produženog stručnog postupka) i 1 kombinirani razredni odjel učenika s lakom mentalnom retardacijom s utjecajnim teškoćama u razvoju.

Nastava se odvija u novoj školskoj zgradi na predjelu Mocire gdje su prostorni uvjeti iznimno kvalitetni i u potpunosti prilagođeni radu posebne ustanove kakva je OŠ Voštarnica - Zadar.